|

   
Autopaikat
Isännöitsijäntodistus ja talonkirjaote
Järjestyssäännöt
Jätehuolto
Kiinteistöhuolto
Korjaus- ja kunnossapitovastuu
Muutostyöt
Muuttoilmoitus
Omistajanvaihdos
Palovaroitin
Päätöksenteko
Sauna ja pesutupa
Sähkö- ja vesilaskutus
Vakuutukset
Vastikkeen suoraveloitus

AUTOPAIKAT

Taloyhtiön vapaita autopaikkoja voit tiedustella toimistostamme. Yhtiön omistamista pylväspaikoista, katoksista ja talleista peritään pääsääntöisesti vuokraa ja niille pysäköinti ilman varausta on kiellettyä. Sen sijaan sähköttömiä autopaikkoja voi käyttää vapaasti.

Pylväs- ja katospaikoissa lämmitysjohto on ehdottomasti irrotettava pistorasiakotelosta silloin, kun se ei ole kytkettynä autoon ja pistorasiakotelo on aina pidettävä lukittuna.

Useimmissa paikoissa on paikkakohtainen kellokytkin, jolla lämmityksen saa kytkettyä enintään kahdeksi tunniksi. Jos paikkakohtaista kellokytkintä ei ole, selviävät lämmitykseen tarkoitetun sähkön päälläoloajat ilmoitustaululta, kiinteistöhuoltoyritykseltä tai isännöitsijältä. Sisätilan lämmittimen käyttö on useimmiten kielletty, koska sähköverkkoa ei ole mitoitettu niiden tehontarvetta varten. Uudemmissa taloissa sisätilan lämmittimen käyttö on mahdollista.

Autopaikkojen irtisanomisaika on 1 kk.

Autopaikat vuokrataan varausjärjestyksessä. Mikäli kaikki paikat ovat varattuja, voit ilmoittautua jonotuslistalle. Jos paikkoihin on jonoa, ei huoneiston myyntitilanteessa autopaikka siirry uudelle omistajalle, vaan paikan saa jonotuslistalla seuraavana oleva. Taloyhtiössä asuvilla osakkeenomistajilla on etuoikeus paikan vuokraamiseen.

Jos vaihdat autopaikkaa keskenään toisen asukkaan kanssa, on tärkeää muistaa ilmoittaa siitä myös toimistoomme, jotta rekisterimme pysyy ajantasalla.

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla. 

Takaisin alkuun


ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS

Isännöitsijäntodistusta tarvitset esim. asunnon myynnin yhteydessä tai pantatessasi osakkeesi pankkilainan vakuudeksi. Todistus sisältää yleiset yhtiötiedot sekä huoneistokohtaiset tiedot (mm. osakkeenomistajat). Todistukseen merkitään myös mahdollisen lainaosuuden määrä sekä maksamattomat vastikkeet.

Isännöitsijätodistus on maksullinen, hinnat ja tilauslomakkeen löydät täältä. Todistuksen voi tilata ainoastaan osakkeenomistaja tai hänen valtuuttamansa (esim. kiinteistövälittäjä).

TALONKIRJAOTE

Talonkirjaote on todistus asumisesta ja tarvitset sitä mm. hakiessasi asumistukea Kelalta. Otteen saamisen edellytyksenä on, että sinut on merkitty talonkirjaan. Voit tilata otteen tästä. Talonkirjaote on maksuton.

Takaisin alkuun


JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Taloyhtiön järjestyssäännöt sisältävät määräyksiä mm. yhteisistä tiloista, piha-alueista, remontin tekemisestä ja hiljaisuusajoista. Oman talosi järjestyssäännöt löytyvät yleensä ilmoitustaululta ja/tai ne on jaettu jokaiseen asuntoon. Voit myös pyytää ne toimistostamme.
Kaikissa taloissa ei ole omia järjestyssääntöjä lainkaan.

1.10.2003 voimaantullut järjestyslaki sisältää monia uusia, myös taloyhtiöön liittyviä määräyksiä. Sen myötä kaupunkien yleiset järjestyssäännöt on kumottu.
Järjestyslaki kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Takaisin alkuun


JÄTEHUOLTO

Kiinteistön jätesäiliöt on tarkoitettu ainoastaan tavallisille kotitalousjätteille. Keräyspaperille, lasille ja metallille on omat keräysastiansa (ei välttämättä pienissä yhtiöissä). Niinpä esim. remontissa syntyvien jätteiden, kodinkoneiden, isokokoisten huonekalujen yms. hävittämisestä on itse huolehdittava. Niitä ei missään tapauksessa saa jättää jäteastioiden viereen.

Kotitalouksien ongelmajätteet voi toimittaa veloituksetta Loimaalla Loimaan jäteasemalle ja Oripäässä Oripään jätepisteeseen. Vanhat kodinkoneet voi useimmiten antaa myös vaihdossa alan liikkeelle.

Lisätietoja jätehuoltoasioista voit lukea Loimi-Hämeen Jätehuollon sivuilta. Loimi- Hämeen Jätehuolto antaa myös jätteidenkäsittelyyn liittyvää neuvontaa, p. 03-4242 619 tai 03-4242 612

Keräyskartonki

Joissakin taloyhtiöissä on otettu käyttöön keräyskartonkiastia, johon saa laittaa:
* aaltopahvit (esim. pahvilaatikot)
* maito-, mehu-, piimä- ym. kartonkitölkit, myös alumiinivuoratut
* valkoiset paperikassit
* kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, myös muovi-ikkunalliset (esim. muro- ja keksipaketit, lelu- ja kosmetiikkakotelot)
* paperipussit (esim. jauho-, sokeri- ja leipäpussit)
* lahjojen käärepaperit
* pizzalaatikot ja hampurilaiskotelot
* kartonkiset kertakäyttöastiat (esim. kahvipikarit) kaikki puhtaina ja sisäkkäin litistettyinä.

Keräyskartonki menee uusiokäyttöön ja sekajätteen vähenemisen myötä tulee myös taloyhtiölle halvemmaksi.

Takaisin alkuun


KIINTEISTÖHUOLTO

Talosi kiinteistöhuoltoa hoitavan yrityksen yhteystiedot löytyvät porraskäytävän ilmoitustaululta. Kaikilla kiinteistöhuoltoyrityksillä on ympärivuorokautinen päivystys. Normaalin työajan ulkopuolella hoidetaan vain kiireelliset työt, esim. putkivuoto tai ovenavaus.

Ovenavauksesta peritään avauksen pyytäjältä erillinen korvaus, joka maksetaan käteisellä huoltomiehelle. Korvauksen suuruus selviää ilmoitustaululta. Ovi avataan vain huoneistossa kirjoilla olevalle tai sen omistajalle.

Huoneistossasi tai muissa tiloissa olevista vioista voit ilmoittaa suoraan kiinteistöhuoltoyritykselle tai tehdä vikailmoituksen isännöitsijälle. Vastuunjako taloyhtiön ja osakkaan välillä selviää kohdasta korjaus- ja kunnossapitovastuu. Epäselvissä tapauksissa voit aina ottaa yhteyttä isännöitsijätoimistoon.

Takaisin alkuun


KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU

Asukkaan tai vuokralaisen on lain mukaan hoidettava huoneistoa huolellisesti. Tämä tarkoittaa mm. huoneistokohtaisen ilmanvaihdon, lattialämmityksen ja muiden järjestelmien, koneiden ja laitteiden oikeaa käyttämistä.

Taloyhtiössä korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen yhtiön ja osakkaan välillä määräytyy asunto-osakeyhtiölain 78 §:n mukaan. Pääsääntöisesti osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoihin samantasoisina asennetut lämpö-, sähkö-, vesi- ja viemärijohdot, ilmanvaihtokanavat ja vesihanat. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voi olla erityismääräyksiä kunnossapitovastuusta. Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Vikailmoituksen voit tehdä tästä.

Tavallisimpien rakennusosien vastuunjako osakkaan ja taloyhtiön välillä on selvitetty vastuunjakotaulukossa.

Huomaathan, että asukkaalla ei ole oikeutta tilata korjausta yhtiön laskuun, vaikka vian korjaus kuuluisikin yhtiön maksettavaksi.

Takaisin alkuun


MUUTOSTYÖT

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden (yhtiöjärjestyksen mukaan). Kaikki huoneiston seinien ulkopuolelle ulottuvat muutostyöt (esim. parvekkeella) vaativat yhtiön luvan. Siten osakkeenomistajalla ei ilman yhtiön lupaa ole oikeutta asentaa esim. parvekelasitusta, markiiseja tai lautasantennia.

Kantaviin rakenteisiin, eristyksiin (mm. kylpyhuoneen vesieriste!),
vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmiin vaikuttavista muutostöistä on ilmoitettava isännöitsijälle ennen niiden aloittamista. Sellaisiin muutostöihin, jotka voivat aiheuttaa haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille, tarvitaan yhtiön lupa. Jotkut muutostyöt edellyttävät myös rakennuslupaa. Yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyöt tulee tehtyä asianmukaisesti.

Kylpyhuoneremontissa taloyhtiö pääsääntöisesti kustantaa vesieristyksen osuuden. Tämä edellyttää kuitenkin, että aikaisempi vesieriste on huonokuntoinen ja uusimisen tarpeessa. Asiasta tulee sopia isännöitsijän kanssa ennen remontin aloittamista. Taloyhtiön edustaja (useimmiten isännöitsijä) tarkastaa ennen pinnoitteiden asentamista, että vesieristys on tehty oikein ja huolellisesti.

Melua aiheuttavasta remontista on hyvän tavan mukaista ilmoittaa naapureille ilmoitustaululla. Huomioithan myös talosi järjestyssääntömääräykset hiljaisuusajoista.

Remontissa syntyvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on itse huolehdittava, niitä ei saa laittaa kiinteistön jätesäiliöihin.

Takaisin alkuun


MUUTTOILMOITUS

Virallisen muuttoilmoituksen lisäksi taloon muuttavan tai pois muuttavan henkilön on aina tehtävä viivytyksettä muuttoilmoitus taloyhtiölle. Tämä on tärkeää, koska taloyhtiö ei saa tietoja viranomaisilta eikä päinvastoin. Muuttoilmoitus taloyhtiölle mahdollistaa mm. nimen vaihtamisen oveen ja nimitauluun, ovenavauspalvelun ja sähkö-/vesilaskutuksen oikeellisuuden. Muuttoilmoituksen tekovelvollisuus on aina asukkaalla, ei esim. huoneiston omistajalla.

Myös syntymästä tai kuolemasta tulee ilmoittaa, tällöin muutokset vesimaksuihin tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Sähköisen muuttoilmoituskaavakkeen löydät täältä.

Takaisin alkuun


OMISTAJANVAIHDOS

Taloyhtiön osakkeenomistajat merkitään isännöitsijän pitämään osakerekisteriin. Omistajan muuttuessa huoneiston uudella osakkeenomistajalla on velvollisuus toimittaa isännöitsijälle tarvittavat asiapaperit merkinnän tekemiseksi.

Tarvittavat asiakirjat ovat (kopiot riittävät):

- Kauppakirja tai muu siirtokirja (esim. ositussopimus, perukirja, lahjakirja tms.) uuden omistajan henkilö- ja yhteystietoineen.

- Kuitti kauppahinnan maksusta, jos sitä ei ole kuitattu kauppakirjassa ja kauppahinnan maksu on omistusoikeuden siirtymisen ehto.

- Todistus varainsiirtoveron maksusta tai vapautuksesta. Tässä täytyy olla verotoimiston leima tai kiinteistövälittäjän todistus veron maksusta.

- Osakekirjan etusivu ja siirtomerkintäsivu (ei tarvita, jos myynnin on hoitanut kiinteistövälittäjä ja kauppakirjassa on merkintä osakekirjan luovutuksesta).

- Mahdolliset valtakirjat.

Jos kaupassa ei ole kiinteistövälittäjää, on varainsiirtoverossa maksuaikaa kaksi kuukautta kaupantekohetkestä. Tällöin tositteen veron maksusta voi toimittaa myöhemmin. Perukirjan liitteeksi tarvitaan myös koko sukuselvitys tai vaihtoehtoisesti maistraatin vahvistus.

Asiakirjat voi toimittaa kopioina postitse tai tuoda ne toimistoomme. Osakerekisterimerkinnän jälkeen toimitamme uudelle omistajalle uudet vastikkeenmaksulomakkeet.

Yleensä kiinteistövälittäjä hoitaa tarvittavat paperit isännöitsijälle, mutta tämäkin on syytä varmistaa erikseen.

Takaisin alkuun


PALOVAROITIN

Pelastuslain mukaan palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa. Useampikerroksisessa asunnossa niitä on syytä olla vähintään yksi jokaisessa kerroksessa.

Tulipalotilanteessa vakuutusyhtiö voi evätä korvauksen tai pienentää sitä, jos asunnossa ei ole ollut palovaroitinta.

Palovaroittimen hankkiminen, asentaminen ja toimintakunnosta huolehtiminen kuuluu asukkaalle.

Asianmukaisesti asennettu palovaroitin on asennettu kattoon, vähintään 50 cm:n etäisyydelle seinistä.

Palovaroitin on syytä testata säännöllisin väliajoin testipainikkeesta. Testattaessa varoittimesta kuuluu normaali hälytysääni, mikäli se on kunnossa.
Jos varoitin alkaa antaa lyhyttä, harvoin toistuvaa merkkiääntä, on paristo vaihdettava.

Takaisin alkuun


PÄÄTÖKSENTEKO

Yhtiökokous

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Se pidetään yleensä kerran tai kaksi vuodessa yhtiöjärjestyksen määräämänä ajankohtana. Tarvittaessa, esim. suuren korjaushankkeen takia, voidaan pitää ylimääräinen yhtiökokous.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat, joita useimmiten ovat:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle
- talousarvion vahvistaminen ja vastikkeiden suuruuden määrääminen
- hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Hallitus voi näiden lisäksi tuoda yhtiökokouksen päätettäväksi aiheellisiksi katsomiaan asioita. Pääsääntö on, että juoksevasta hallinnosta poikkeavista merkittävistä asioista päättää yhtiökokous.

Myös osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Osakkaan on ilmoitettava tästä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemiseksi hallitukselta pyytävät.

Yhtiökokouksen koollekutsumisajan ja -tavan määrää yhtiöjärjestys. Yleensä kokouskutsu on toimitettava enintään neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Tavallisimmin kutsu jaetaan osakkeenomistajille ja julkaistaan yhtiön ilmoitustauluilla.


Hallitus

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestys määrää jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärän. Hallituksen toimikausi on yleensä kalenterivuosi tai yhtiökokouksesta seuraavaan yhtiökokoukseen.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa taloyhtiön juoksevaa hallintoa. Hallituksella on yleensä apunaan sen valitsema isännöitsijä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu sen kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Takaisin alkuun


SAUNA

Taloissa, joissa ei ole asuntokohtaisia saunoja, on yhteissauna. Se on yleensä kellarikerroksessa. Saunaa voivat käyttää talon asukkaat. Lämmitys tapahtuu hallituksen päättäminä aikoina, tavallisimmin perjantaisin ja lauantaisin.

Voit varata saunavuoron joko kertavuorona tai viikoittain toistuvana vakiovuorona. Varauslista on yleensä saunan ovessa.

Saunan ovessa on yleensä sähkölukko, joka aukeaa varattujen vuorojen ajaksi. Vaihtoehtoisesti saunan oveen voi sopia asunnon avain. Joissain taloissa on käytössä erillinen sauna-avain.

Mikäli saunomisesta on päätetty laskuttaa, laskutus tapahtuu kolmen kuukauden välein. Hinnat selviävät saunan ovesta tai toimistostamme.

Joissakin taloissa on saunan yhteydessä myös uima-allas. Tällöin on yleensä käytössä myös erilliset yleiset uintiajat, jolloin saunaa ei lämmitetä. Lisätietoja saat talosi ilmoitustaululta tai toimistostamme.

Saunan lämmityksestä huolehtii siivooja, jonka yhteystiedot löytyvät myös porraskäytävän ilmoitustaululta.

Muistathan, että lemmikkieläimiä ei saa viedä saunatiloihin.

PESUTUPA

Monissa etenkin vanhemmissa kerrostaloissa on taloyhtiön asukkaiden käyttöön tarkoitettu pesutupa. Se sijaitsee yleensä kellarikerroksessa.

Pesutupa on käytössäsi varaamasi ajan. Käyttövaraus on yleensä tehtävä etukäteen pesutuvassa tai sen ovessa olevalla listalla.
Tavallisimmin varaus tehdään kokopäivä/puolipäivää-periaatteella. Kokopäivävaraus tarkoittaa klo 7 - 21 ja puolipäivää joko 7 - 14 (aamupäivä) tai 14 - 21 (iltapäivä).
Toinen mahdollinen käytäntö on tuntivaraus haluamaksesi ajaksi (klo 7 - 21 välillä).

Pesutupaan pääset joko asunnon avaimella tai jos näin ei ole, siivooja puodottaa avaimen postiluukustasi ennen vuorosi alkamista. Tämän vuoksi varaus on tehtävä hyvissä ajoin.

Laskutuskäytäntöjä on erilaisia. Yleensä laskutus tapahtuu kolmen kuukauden välein erikseen lähetettävällä laskulla. Hinnoista päättää taloyhtiön hallitus ja ne selviävät toimistostamme.
Joissakin taloissa on rahastin eli pesukone toimii kolikoilla. Koneeseen sopivat kolikot on ilmoitettu pesutuvassa.

Tyhjennäthän kuivaushuoneen viipymättä pyykkiesi kuivuttua. Kuivauspuhallinta ei tule käyttää taloyhtiön järjestyssääntöjen hiljaisuusaikoina (yleensä klo 22 jälkeen).
Siivoathan omat jälkesi varauksesi päätyttyä.

Pesukoneissa ei saa pestä mattoja. Koneiden rakenne ei kestä tätä.

Joissakin taloissa on pyykkejä varten kuivaushuone, vaikka pesutupaa ei olisikaan.

Ongelmatilanteissa auttaa taloyhtiön huoltomies, jonka yhteystiedot löytyvät porraskäytävän ilmoitustaululta.

Takaisin alkuun


SÄHKÖLASKUTUS

Sähkön laskutuksessa on käytössä erilaisia tapoja.

Yleisintä on, että asunnossa on sähkömittari ja taloyhtiö laskuttaa sähkönkulutuksen sen mukaan. Tällöin peritään arvioidun kulutuksen mukaista sähköennakkoa kuukausittain (vastikkeen yhteydessä) ja tehdään mittarilukemiin perustuva tasauslasku yleensä vuodenvaihteessa tai osakkeenomistajan vaihtuessa. Laskutushinta on taloyhtiön solmiman sähkösopimuksen mukainen.

Sähköennakko peritään ja tasauslasku tehdään aina osakkeenomistajalle, joka voi periä ne edelleen vuokralaiseltaan. Tasauslasku voidaan pyydettäessä tehdä myös vuokralaisen vaihtuessa.

Toinen yleinen tapa - varsinkin uudemmissa taloissa - on, että huoneiston haltija tekee sähkösopimuksen suoraan sähköyhtiön kanssa. Sähkömittari sijaitsee silloin yleensä yleisissä tiloissa, ei siis asunnossa.

Tällaisessa tapauksessa huoneiston haltija voi vapaasti valita sähköyhtiön, josta sähkön ostaa. Sähkön siirrosta huolehtii aina kuitenkin paikallinen sähköyhtiö. Muistathan ilmoittaa muutostasi siis sähköyhtiölle, joiden tiedot löydät linkit-sivuiltamme.

Kolmas tapa on, että huoneistokohtaisia sähkömittareita ei ole, vaan sähkö on sisällytetty hoitovastikkeeseen tai peritään erillistä sähkömaksua. Maksun suuruus määräytyy yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan ja on siis kiinteä.

VESILASKUTUS

Yleisintä on, että vedestä peritään kiinteää vesimaksua, jonka määräymisperusteet ovat taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Perusteena on usein asunnon asukkaiden lukumäärä. Maksu vahvistetaan tavallisesti yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Monissa rivitaloyhtiöissä on huoneistokohtaiset vesimittarit, jolloin laskutus tapahtuu niiden mukaan. Tällöin laskutuskäytäntö on yleensä yhtenäinen sähkön kanssa eli peritään kuukausiennakkoa ja tehdään tasauslasku vuodenvaihteessa tai osakkeenomistajan vaihtuessa.

Laskutushinta on paikallisen vesilaitoksen perimien taksojen mukainen ja lämpimän veden hintaan lisätään veden lämmityskulut.

Takaisin alkuun


VAKUUTUKSET

Taloyhtiön velvollisuus on vakuuttaa sen omistama rakennus ja siihen kuuluvat, yhtiön omistamat koneet ja laitteet.

Sen sijaan taloyhtiön vakuutus ei missään tilanteessa korvaa mitään asukkaan irtaimistolle sattuvia vahinkoja. Näin myös silloin, vaikka asukkaalla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa vahingon syntymiseen. Asukkaan irtaimisto voi vahingoittua tai kadota esim. tulipalon, vesivuodon tai varkauden johdosta. Pahimmassa tapauksessa asunnon koko irtaimisto voi tuhoutua. Tämän vuoksi irtaimiston vahingot korvaavan kotivakuutuksen ottaminen on erittäin tärkeää.

Asunto voi olla tilapäisesti asumiskelvoton esim. vuoto- tai palovahingon seurauksena. Asukkaan on tällöin itse järjestettävä tilapäinen asunto korjaustöiden ajaksi. Taloyhtiön vakuutus ei korvaa näitä asukkaalle syntyneitä tilapäisasumisen kustannuksia. Kotivakuutus sen sijaan korvaa asumisen keskeytymisestä johtuneet vahingot ja usein vakuutusyhtiö lisäksi auttaa tilapäisen asumisen järjestämisessä.

Yleensä kotivakuutukseen sisältyy myös vastuuvakuutus. Se korvaa vakuutuksenottajan ulkopuoliselle aiheuttamia esine- ja henkilövahinkoja. Esimerkki tällaisesta vahinkotilanteesta on asukkaan tekemän remontin seurauksena syntyvä putkivuoto, josta voi syntyä varsin huomattavat kustannukset.

Jos sinulla ei vielä ole kotivakuutusta, ota se heti!

Takaisin alkuun


VASTIKKEEN SUORAVELOITUS

Suoraveloitus on vaivaton tapa hoitaa vastike- ja muut taloyhtiön veloittamat maksut. Taloyhtiö veloittaa laskun automaattisesti tililtäsi eräpäivänä. Sinun tulee ainoastaan huolehtia, että tililläsi on riittävästi katetta. Lisäksi pankki ei peri suoraveloituksesta lainkaan palvelumaksua.

Suoraveloituksen saat käyttöösi tekemällä valtuutuksen oman tilipankkisi kanssa. Valtuutusta tehdessäsi tarvitset taloyhtiön tilinumeron, nimen ja huoneistosi numeron. Valtuutuksen voi tehdä pankin konttorissa ja yleensä myös pankin internet-palvelussa.

Pankki ilmoittaa tekemästäsi valtuutuksesta suoraan toimistoomme ja suoraveloitus tulee käyttöön noin kahden viikon kuluttua valtuutuksen tekemisestä.

Takaisin alkuun

© 2007 ASU OY